fbpx

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på 3DBeauty Clinic

3DBeauty Clinic i Malmö AB, org nr. 559240-8479 ”3DBeauty Clinic” respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur 3DBeauty Clinic samlar in och behandlar dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

3DBeauty Clinic är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som behandlas i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att skicka ett e-postmeddelande till info@3dbeauty.se.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, samt uppgifter som du lämnar in i kliniken eller i kontakt formeln på vår hemsida.

Därför behandlar vi dina personuppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:
– För hantering av bokningar samt för att skicka meddelanden om status.
– Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.
– För att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri.
Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.

Vad är dina rättigheter?
Du har enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta oss på info@3dbeauty.se
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.